जापानीजभाषा कसरी सिक्ने त ?

जापानीजभाषा कसरी सिक्ने त ?

जापानीजभाषा कसरी सिक्ने त ? निश्चित रूपमा, जापानी भाषा सिक्नु एक रोचक र साथै उपयोगी काम हो । जापानी भाषा सिक्ने सुझावहरू यस प्रकारका छन्:

Hiragana
Hiragana 2

हिरागाना र काताकाना सिक्नुहोस्: 

हिरागाना र काताकाना जापानी वर्णमालाहरू हुन् जुन जापानी भाषा लेखन र पढ्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो दुवै वर्णमालाको अध्ययन गर्ने जापानी भाषाको आधार हो।

विभिन्न स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्: 

जापानी भाषा सिक्न लागि टेक्स्टबुक, अनलाइन कोर्स, ऑडियो र भिडियो स्रोतहरू, भाषा एक्सचेन्ज प्रोग्राम, आदि बाट उपलब्ध स्रोतहरूको उपयोग गर्नुहोस्। विभिन्न स्रोतहरू भाषाको विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गराउँछन् जुन तपाईंको सिक्न थले प्रभावकारी हुन्छ।

बोल्ने र सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस्: 

कुनै भाषा सिक्न लागि बोल्ने र सुन्ने व्यवहारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। भाषा एक्सचेन्ज प्रोग्राम, ट्युटर, वा जापानी  मित्रसँग बोल्ने र सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस्: 

Learn japanese particles

Top 5 best spots in Akihabara that even one person can enjoy ☆
Akihabara,Tokyo

Follow for More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram

Categories