अहिले जापानमा एकदम लोकप्रिय भएको भूत रामेन। के होत भूत रामेन?थाहा पाइराख्नुहोस् यो कुरा

अहिले जापानमा एकदम लोकप्रिय भएको भूत रामेन। के होत भूत रामेन?थाहा पाइराख्नुहोस् यो कुरा

यदि तपाई जापानमा बस्दै आउनु भएको छ अथवा तपाइलाई जापानको नया कुराको बारेमा update भै राख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले भूत रामेनको बारेमा थाहा होला। आउनुहोस आज भूत रामेनको बारेमा कुरा गरौ।

के होत भूत रामेन?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Instagram

Categories